Mer enn en
vinterfest


Oppglødd etter å ha avsluttet nok en vellykket Vinterfestuke, løfter styreleder Iris Bartholsen raskt blikket opp og fram. – Vi skal forsterke VU som en helårlig merkevare for Narvik, sier hun.


Et nøkkelbegrep for de tankene styrelederen i Vinterfestuka gjør seg i den forbindelsen er synergieffekt – eller økt samhandling som det heter på norsk - mellom næringsliv og kultur.

AKTIV SAMHANDLING
I løpet av VU fikk vi oppleve hvordan dette kan slå meget positivt ut i større omfang gjennom samarbeidet mellom Statnett og Brazz Brothers - og mellom Statkraft og Bjørn Eidsvåg. De første deltok også på et seminar, hvor nettopp synergieffekten var tema. I tillegg fikk VU nyte godt av samarbeidet gjennom økonomisk støtte til konsertene med Brazz Bros og Eidsvåg.
– Uten å gå i detaljer, så ble jeg imponert over å høre på hvilken måte Brazz Bros bidro i forhold til Statnett og selskapets ansatte. Orkesteret gjør alt fra å gi spontankonserter og mer planlagte konserter for de ansatte, til å stille opp for Statnett sine kunder. Dette er noe vi må kunne overføre også på Vinterfestuka og våre samarbeidspartnere innen det lokale næringslivet. Om enn i et mindre omfang, ivrer Bartholsen.

HELE ÅRET
Hun iler til med å fortelle at Vinterfestuka er såre fornøyd med hvordan de lokale medspillerne fra næringslivet støtter opp om VU.
– Da vi evaluerte samarbeidet i forkant av årets festival kom det klart til uttrykk at samtlige av dem vil være med oss videre. Det vi i Vinterfestuka ønsker oss er at næringslivet i regionen skal benytte seg av merkevaren VU også resten av året. For VU er blitt en sterk merkevare, som vi ønsker å videreutvikle sammen med næringslivet. Vi ønsker rett og slett at bedrifter skal spørre seg selv om hva VU og kultur kan gi akkurat dem. Svaret kan bli økt samhold innad eller bli-bedre-kjent-treff. Vårt mål er å utarbeide ferdige kulturpakker med basis i Vinterfestuka og de tradisjonene vi bygger på. Pakker som bedrifter kan kjøpe til bruk uansett når de måtte ønske det, sier Iris Bartholsen.

POTENSIALET 2005
Men også i en større sammenheng - nærmere bestemt i forhold til det som skal skje i 2005 - har Vinterfestuka store planer.
– I dag har vi tre store hjørnestensarrangement knyttet til VU; selve uka, folkefesten i Rombaksbotn og Grensefestivalen. Sistnevnte skal forøvrig arrangeres 6. september i år. Det store løftet både for VU og for Narvik blir likevel den nasjonale rollen vi har fått i forbindelse med markeringen av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen i 2005.
– Dette skal som kjent markeres blant annet gjennom prosjektet «Styrbjørn møter Svarta Bjørn». Det blir krevende, men det gir samtidig både næringslivet og kulturlivet i regionen en unik mulighet til å markedsføre seg langt ut over de grensene som er naturlig. Derfor kommer da også næringslivet til å bli invitert med på et slikt samarbeid. Det samme vil skje i Kiruna, som vi samarbeider tett med i denne forbindelsen. Årets Vinterfestuke har på mange måter vist oss hvor gjensidig avhengig næringsliv og kultur er av hverandre, og hvor store pluss vi begge kan trekke på et godt samarbeid. Dette går jo også direkte inn i det arbeidet som er i gang knyttet til utviklingen av en ny masterplan for kultur, reiseliv og næring.
– Planer er en sak, men hvor skal arbeidet begynne?
– Med en lokal konferanse hvor kultur- og næringsliv møtes. For oss i Vinterfestuka blir det en prioritert oppgave å begynne planleggingen av denne snarest, sier Iris Bartholsen.

JAN ERIK TEIGEN
jante@fremover.no
Tlf 76 95 00 70


Mer Narvik-stoff på FREMOVERs web-sider
Sidene er produsert av Viggo Johansen, Fremover
VINTERFESTUKA... er blitt en solid merkevare. Nå vil styreleder Iris Bartholsen videreutvikle samarbeidet mellom kultur- og næringsliv. (Foto: Jan Erik Teigen)